Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKAT BEYANI

BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.

Buna göre; adınız, soyadınız, elektronik e-posta adresiniz, telefon numaranız, kan grubunuz, kimlik numaranız gibi sizi başkalarından ayırt etmeye yarayabilecek, şahsınıza ait her türlü veri “kişisel veri” olarak adlandırılır.

Sahip olduğunuz kişisel veriler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri ile diğer yardımcı mevzuat çerçevesinde korunmaktadır.

Firmamıza yaptığınız iş başvurusu ile işe alıma ilişkin olumlu veya olumsuz karara kadar geçen süre içerisinde sizlerle yapılan sözlü görüşmelerde, mail yazışmalarında, doldurduğunuz formlarda, özgeçmişinizde, işe başlama öncesinde yapılan sağlık muayenelerinde, mail yazışmalarında, altında imzanız bulunsun ya da bulunmasın, bu süreçte temin edilen ve sizinle ilişkilendirilebilecek belgelerde veya referanslarınızla başkaca kişi, kurum ve kuruluşlardan, portallardan tarafınıza ilişkin edindiğimiz bilgiler arasında kişisel verileriniz de bulunmaktadır. Asap Mekanik olarak, içerisinde kişisel verilerinizin de bulunduğu bu bilgilerinizi hakkınızda daha doğru ve objektif değerlendirme yapabilmek ve diğer adaylarla karşılaştırabilmek adına kayıt altında tutmamız gerekmektedir. Bu bağlamda tarafınıza ait bilgiler ve bu bilgilerin bulunduğu dokümanlar; bilgisayar ortamına aktarılarak depolanabilmekte, işe alım ve değerlendirme süreçlerinde kullanılabilmekte, arşivlenebilmekte, işe alım süreçlerinde yer alan personelle veya işe alım değerlendirmesi yapabilmesi adına üst yönetim, yöneticiler veya ilgili çalışanlar ile paylaşılabilmektedir. Nitekim iş başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, daha sonraki istihdam ihtiyaçlarında sizlerle iletişim kurabilmek ve yeniden değerlendirme yapabilmek adına, bu bilgiler arşivimizde tutulmaya devam edilebilmektedir.

MUVAFAKAT BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde yukarıda yapılan bilgilendirme kapsamında yer alan; iş başvurum ile işe alıma ilişkin olumlu ya da olumsuz karara kadar geçen süre içerisinde firmanıza tarafımca aktarılan bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verilerin, yine yukarıda açıklanan kapsamda işlenmesine, paylaşılmasına, tarafıma ait kişisel verilerin yukarıda bahsi geçtiği gibi ilgili belgelerden temin edilebileceğine ve bu verilerinde tarafımca açıklanabilmesine ve paylaşılmasına, veri işleminin bir süre ile sınırlı olmayacağına olumsuz sonuçlansa dahi veri işlenmesine devam edilebileceğine onay veriyorum.